Agnieszka Szewczyk

fizjoterapeuta, hipoterapeuta, psycholog

Ukończone kursy, studia i doświadczenie pomagają mi w odkrywaniu nowych form

wspomagania rozwoju dzieci. Jedną z tych form może być jazda konna, ale czasami może być

to sam kontakt i obserwacja zachowań koni. Hipoterapia łączy moje pasje – psychologię,

fizjoterapię i jazdę konną. Jestem szczęśliwą posiadaczką wałacha o imieniu Harley, który

pomaga mi w terapii dzieci z różnorakimi niepełnosprawnościami, w szczególności z

całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem. Dotychczasowy przebieg mojej

aktywności zawodowej dał mi możliwość zgłębienia wiedzy na temat psychologii rozwojowej

dzieci i metod pracy terapeutyczno- edukacyjnej. Relacja terapeutyczna łączy ze sobą korzyść

dla dziecka i terapeuty- rozwija i kształtuje dziecko, ale również wzbogaca osobowość

terapeuty, dlatego największą satysfakcję daje mi każde „małe” osiągnięcie dziecka z którym

pracuje.

Wykształcenie:

2008r.- 2014r.
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, kierunek

psychologia.
Studia ukończone z tytułem magister.

2007r.- 2010r. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie,

kierunek fizjoterapia, odnowa biologiczna i pielęgnacja urody. Studia ukończone z tytułem

licencjat.

Doświadczenie zawodowe:

13 IV 2014r. Ukończony kurs – Instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia.

1 II 2014r. Ukończone szkolenie – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem testu

PEP–R.

Od 9 IX 2013r. Praca w Niepublicznym Przedszkolu „Elfik” w Lublinie- prowadzenie zajęć

terapeutyczno- edukacyjnych z dziećmi autystycznymi.

3 IX 2013r.
 Ukończone szkolenie w zakresie Polskiego Języka Migowego w stopniu

elementarnym zorganizowanym przez Fundację „Alpha” w Lublinie.

8-12 VII 2013r. Ukończony kurs dla specjalistów- charakterystyka podstawowych zagadnień

diagnostyczno- terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu

(40h) organizowany przez Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych w Warszawie.

Od 3 VII 2013r.
Rozpoczęte praktyki, a następnie współpraca w formie wolontariatu w

Fundacji „Alpha” w Lublinie.

V 2013r.
Ukończony fakultet w ramach studiów z wczesnej diagnozy i terapii autyzmu.

IX 2012r.
Praktyki psychologiczne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr. 6,

zajmującą się wczesną diagnozą i terapią dzieci.

II-IV 2012r. Praktyka przy hipoterapii dzieci upośledzonych i autystycznych w stajni

„Arizona” w Lublinie.