Sierpień 2015

WSPÓŁPRACA Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ INTELEKTUALNIE W STOPNIU GŁĘBOKIM ORAZ DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU

W szkoleniu wzięło udział   60 pracowników firmy MPK  LUBLIN SP.  Z O.O. , którzy współpracują bądź będą w założeniach swoich obowiązków współpracować  z osobami niepełnosprawnymi.

Metody prowadzenia szkolenia: mini wykład, rozmowa, ćwiczenia praktyczne, pokaz slajdów i krótkich filmów