Hipoterapeutka  z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, posiada merytoryczne przygotowanie psychologiczne (UMCS w Lublinie) . Jej zainteresowania koncentrują się także wokół tematyki szeroko pojętego zdrowia psychicznego i zdrowia publicznego ( absolwentka studiów podyplomowych „Zdrowie
Publiczne, Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia’’). W swojej pracy zawodowej pracowała m. in. na Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie- była członkiem zespołu tworzącego pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu badań klinicznych oraz wykładowcą komunikacji interpersonalnej. Brała udział w realizacji zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dofinansowywanych ze środków PFRON oraz zadań dotyczących rehabilitacji organizowanych przez MOPR w Lublinie (cykle zajęć hipoterapii). Współpracowała ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze Specjalistyczną Placówką opiekuńczo – wychowawczą Wsparcia Dziennego AGAPE.
Obecnie prowadzi  szkolenia dotyczące m. in. psychopedagogicznych aspektów hipoterapii oraz praktyczne, innowacyjne warsztaty rozwojowe z udziałem koni skierowane do kadry zarządzającej różnych branż.

– Prowadzenie warsztatów i konferencji szczególnie z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju i zmian, kreatywności zawodowej i innowacyjności ale także hipoterapii pojmowanej wielowymiarowo
– Opracowanie oraz prowadzenie praktycznych, innowacyjnych warsztatów rozwojowych z udziałem koni skierowanych do kadry zarządzającej różnych branż
– Kompleksowe prowadzenie szkoleń z zakresu hipoterapii oraz całościowa organizacja zajęć hipoterapii dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów
– Prowadzenie szkoleń i konferencji dotyczących psychospołecznej aktywności osób starszych