• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Stowarzyszenie powstało z potrzeby serca ludzi, których pasją jest niesienie pomocy oraz wsparcia.

Pomysłodawcą nazwy ,, Iuvo ” jest Robert Grela – pierwszy Prezes Stowarzyszenia oraz jego założyciel. Dzięki Jego determinacji, sile, cierpliwości a przede wszystkim wierze w sens istnienia organizacji,  działa ona od 2008 r. Pierwsze działania Stowarzyszenia to zadania wykonywane na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży, takie jak organizacja zajęć rehabilitacyjnych oraz rekreacyjnych.

Celem działalności Stowarzyszenia jest udzielania wsparcia osobom oraz rodzinom, organizacja zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie stopniowo rozszerza swoją działalność o szkolenia, projekty realizowane na rzecz Seniorów oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja współpracuje, przy realizacji projektów z jednostkami administracji rządowej oraz samorządowej.

Obecny Prezes Stowarzyszenia – Małgosia Szestopałko dba o realizację celów Stowarzyszenia oraz jego misji, czyli niesienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Jest także inicjatorem wielu zmian oraz działań służących rozwojowi Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia to osoby, które rozumieją cel działania Stowarzyszenia oraz jego misję. Są to fantastyczni, ciepli, pełni energii ludzie, którzy chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami oraz pasjami w celu niesienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

Stowarzyszenie tworzą ludzie z pasją...

Poniżej przedstawiamy naszych członków, instruktorów, przyjaciół oraz osoby z nami wpsółpracujące.

Jola Sobstyl

członek Stowarzyszenia

Agnieszka Szewczyk

członek Stowarzyszenia

Monika Kozłowska

członek Stowarzyszenia

Julia Grela

Członek Stowarzyszenia

Paulina Amain

członek Stowarzyszenia

Małgorzata Szestopałko

prezes Stowarzyszenia

Robert Grela

członek Zarządu Stowarzyszenia

Rafał Brus

członek Stowarzyszenia